“Speak to a man in the language he understands, that goes to his head. Speak to a man in his language, that goes to his heart.” 

– Nelson Mandela

Videos

Èdè Yorùbá: Ẹ̀kọ́ ọ̀ mi àkọ́kọ́
( Yorùbá language my first lessons)

Ẹ káàbọ̀ sí ibi ìkẹ́kọ̀ọ́ Akọ́nilédè Yorùbá

Introduction Video 

Shopping Basket